Những ngày gần đây, khi cả nước đang dồn sức cho công tác chống dịch Covid-19 và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống dân sinh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép mà chính phủ đề ra thì các phần tử cơ hội, phản động lại ra sức cấu kết với các thế lực thù địch bên ngoài tìm mọi cách để phá hoại sự đồng tâm, nhất trí đó. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cũng như tình hình dịch bệnh hiện nay để đưa tin thất thiệt theo kiểu chọc gậy bánh xe, tạo sóng khuấy nước, hòng bẻ lái dư luận, reo rắc sự hoài nghi trong xã hội, chia rẽ nhân dân với Đảng.