Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Nhận diện sự thật để tìm hiểu, "lật mặt" Lê Văn Dũng - Lê Dũng Vova.