47 năm đã qua, những ký ức về tấm bản đồ mở “cánh cửa thép” Xuân Lộc, góp phần làm nên đại thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 vẫn ghim sâu trong tâm trí người chiến sĩ năm xưa.