Sáng ngày 25/04, tại Hà Nội, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 10, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.