Sau thời gian nhập ngũ về đơn vị, nhiều tân binh tại Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng dần bộc lộ những năng khiếu, sở trường độc đáo của bản thân. Được đơn vị tạo điều kiện, những binh nhất, binh nhì tài năng tại đơn vị hăng hái tham gia nhiều hoạt động tập thể, qua đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.