Sáng ngày 20/04, Hội đồng khoa học cấp Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng đã chủ trì, đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học thuộc nhóm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới do Cục Quân lực - Bộ Tổng Tham mưu chủ trì thực hiện. Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Tổng Tham mưu trưởng dự hội nghị.