Hôm nay (23/4/2022), Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7, năm 2022 sẽ được tổ chức tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và Cửa khẩu quốc tế Thủy Khẩu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.