Chỉ còn vài ngày nữa, Đội Công binh số 1 của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ Lực lượng an ninh lâm thời ở Abyei (UNISFA). Đây là lần đầu tiên, Việt Nam triển khai một đội công binh quy mô lớn tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc.