Các hoạt động hợp tác và giao lưu giữa quân đội nhân dân Việt Nam với quân đội các nước láng giềng đã không ngừng được củng cố trong thời gian vừa qua, trong đó có Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Trải qua 7 lần tổ chức, các kì giao lưu này đã góp phần củng cố và duy trì đường biên giới hòa bình hữu nghị, ổn định và hợp tác, đồng thời tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho các địa phương và nhân dân hai bên biên giới cùng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.