Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội hôm nay ký kết Quy chế phối hợp quản lý, điều hành bảo đảm thông tin liên lạc và trao đổi quyền sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông. Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Tổng Tham mưu trưởng dự và phát biểu chỉ đạo.