Tại Trung tâm huấn luyện quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội), ngày 26/4/2022 bước sang ngày thứ hai kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn bộ binh; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố năm 2022, với nội dung thực hành bắn súng K54 bài 1, bài 1B và điều lệnh đội ngũ. Thượng tướng Đỗ Căn - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra và động viên các đồng chí tham gia.