Sáng nay, ngày 27/4, các Đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Uỷ ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn nhân kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.