Nếu ai đã từng một lần ra đảo Mê chắc hẳn nhớ câu Ngọc Sơn trung tú vạn niên cơ tức Ngọc Sơn tập trung cảnh đẹp có nguồn gốc vạn năm và cảnh đẹp có nguồn gốc vạn năm hay còn gọi là Ngọc Sơn. "Đảo là nhà, biển cả là quê hương" với những người lính trên đảo Mê đây không chỉ là khẩu hiệu đơn thuần mà đã ăn sâu vào từng nếp nghĩ, từng hành động để mỗi người lính trên đảo luôn vững chắc tay súng canh giữ bầu trời tổ quốc."