Không chỉ là nơi ra đời đầu tiên của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, Thái Nguyên cũng là một trong những nơi sớm thành lập lực lượng thanh niên xung phong tập trung. Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hàng vạn người con của tỉnh Bắc Thái (Bắc Kạn và Thái Nguyên ngày nay) đã tình nguyện xung phong lên đường chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Lực lượng thanh niên xung phong đã luôn hoàn thành xuất sắc vai trò đảm bảo giao thông thông suốt nhiều tuyến đường huyết mạch, lập nên những chiến công oanh liệt, trong đó có những sự kiện đã đi vào lịch sử mà điển hình là sự hi sinh anh dũng của 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái vào đêm 24/12/1972 tại khu vực Ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên. Sự hi sinh đó đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ noi theo.