Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn Phòng không 375 đã thực hiện nhiều giải pháp, xử lý kịp thời xác định tình huống tác chiến trên không, biển, đảo không để dải đất miền Trung bị động bất ngờ.