Trồng cây, gây rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Mỗi cây xanh, mỗi cánh rừng được trồng mới đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái. Không những thế còn góp phần làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.