Ý Đảng - lòng dân hòa hợp là yếu tố quyết định thắng lợi. Đó là bài học quý giá được thử thách và khẳng định qua hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ý Đảng - lòng dân hòa quện thống nhất tạo nên sức mạnh vô địch của chủ nghĩa anh hùng cách mạng để chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ vủa những người lính thời bình, xin mời quý vị và các đồng chí đến với những vùng sâu, vùng xa để gặp gỡ những người lính đã gắn bó trọn đời binh nghiệp nơi biên cương của Tổ quốc.