Phóng sự ảnh - Số 2367: "Nét đẹp làng nghề qua ống kính Nguyễn Hữu Thanh Hải".