Phóng sự ảnh - Số 2361: "Vẻ đẹp danh thắng Tràng An".