Phóng sự ảnh - Số 2360: "Thanh Hà với sắc màu dân tộc".