Phóng sự ảnh - Số 2357: "Hà Nội đón công nhân về từ tâm dịch".