Phóng sự ảnh - Số 2352: Nghề ướp trà sen gia truyền ở Hà Nội.