Trước diễn biến phức tạp của thời tiết tác động lớn đến các tỉnh miền Trung, Vùng 3 Hải quân đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc tập trung chuẩn bị tốt về lực lượng và phương tiện, sẵn sàng cơ động ứng cứu tàu cá ngư dân gặp nạn trên vùng biển quản lý. Ghi nhận về công tác này tại Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân.