“Chuẩn bị cho việc cơ động bộ đội ngay từ thời bình" là nhằm rút ngắn thời gian tiến hành công tác chuẩn bị, bảo đảm cho cơ động thành công trong mọi tình huống, sẵn sàng cho bộ đội chiến đấu và chiến thắng. Trong năm 2016, Quân đoàn 1 xác định huấn luyện là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, huấn luyện nâng cao khả năng cơ động chiến đấu là khâu đột phá với nhiều nét đổi mới, cả nội dung và phương pháp nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.