Đứng chân trên địa bàn có Vườn quốc gia Pù Mát, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Môn Sơn (thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An) đã chủ động phối hợp các lực lượng bảo vệ hơn 100ha rừng tự nhiên ở đầu nguồn sông Giăng, sát biên giới nước bạn Lào. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và triển khai có hiệu quả công tác vận động, tuyên truyền, Đồn biên phòng Môn Sơn đang góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng đặc dụng, phát triển cân bằng hệ sinh thái và đáp ứng mục tiêu bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực biên giới.