Quỹ "Mãi mãi tuổi hai mươi" - TP. Hà Nội vừa có chuyến hành trình ý nghĩa về các địa phương khó khăn, căn cứ cách mạng khu vực miền trung Tây Nguyên thăm chiến trường xưa, tri ân đồng chí đồng bào và tặng quà gia đình chính sách. Chuyến đi cũng là hành trình tiếp lửa truyền thống của những thế hệ cán bộ đi trước cho những chiến sĩ trẻ, các học sinh - sinh viên và nhân dân, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tin, tinh thần phấn khởi, hăng say lao động công tác thực hiện nhiệm vụ.