Ngành vận tải đường sắt vốn là mũi nhọn vận tải hành khách trong nhiều thập kỷ, nhưng lại đang bị bỏ lại phía sau trong cuộc cạnh tranh với hàng không giá rẻ và vận tải hành khách đường bộ. Để không bị hụt hơi trong cuộc đua này, ngành đường sắt đang phải nỗ lực nhằm cải thiện chất lượng phục vụ.