Nhằm chủ động nắm chắc tình hình, không để cho các đối tượng xấu lợi dụng lôi kéo, xúi giục người dân trên địa bàn vi phạm pháp luật… Thời gian qua, các Đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện mô hình “4 cùng”(cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc với đồng bào địa phương. Qua một thời gian thực hiện, mô hình này đã đem lại kết quả tích cực, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn biên giới.