Cảm thông và sẻ chia trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các địa phương khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian vừa qua, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Do đó, ngay sau khi nước rút, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã có mặt kịp thời tại những vùng rốn lũ để triển khai nhiều hoạt động giúp nhân dân nơi đây khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.