Hôm nay (22/12), Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng đánh dấu 30 năm đổi mới Quân sự, Quốc phòng của đất nước. Trong suốt quãng thời gian đó, dù điều kiện khách quan có nhiều biến động, quân đội vẫn luôn nhất quán thực hiện sự lãnh đạo trực tiếp mọi mặt của Đảng để tiếp tục đạt được những thành tựu mới.

Trong công tác củng cố sức mạnh của quân đội, toàn quân đã vận dụng linh hoạt những kinh nghiệm thực tiễn trong các cuộc kháng chiến, đồng thời bổ sung, củng cố tư duy quốc phòng, an ninh phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó, tiếp tục duy trì sức mạnh của quân đội, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Đất nước trong mọi tình huống.