Mời quý vị và các đồng chí cùng chương trình Nhận diện sự thật để tìm hiểu và trả lời cho câu hỏi "Nhà nước có độc quyền mua vaccine phòng Covid-19 hay không?".