Năm 2017, trên thế giới, vũ khí trang bị cho lực lượng tác chiến tiếp tục được tập trung vào khả năng sục sạo, tìm bắt, bám mục tiêu, tăng thời gian hoạt động dài ngày liên tục và xác suất tiêu diệt mục tiêu một cách tối đa nhất, trong đó, hình thức công nghệ được phát triển ưu tiên vẫn là chiến tranh điện tử, giúp nâng cao khả năng tàng hình và đương nhiên không loại trừ loại vũ khí chống tàng hình, cùng với đó là những sản phẩm thay thế cho sức mạnh, đảm bảo an toàn tối đa cho người sử dụng. Đặc biệt, những thành tựu từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng thể hiện rõ những ảnh hưởng và sự tương tác trong nhiều lĩnh vực, nền công nghiệp quốc phòng không nằm ngoài mối quan hệ đó.