Cuộc sống có thể được thông minh hóa nhờ sự kết hợp của viễn thông và công nghệ thông tin. Chính phủ điện tử, giao thông thông minh, những kho nội dung, tri thức về giáo dục, y tế hay những dịch vụ giải trí chất lượng cao sẽ được kết nối siêu băng rộng đến mọi nơi, mọi nhà thông qua sóng viễn thông, đó là hoài bão mà người Viettel đang ấp ủ. Cuộc triển lãm "Viettel với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" không chỉ nhằm giới thiệu tầm nhìn Viettel trong việc đưa các sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực của đời sống mà qua đó còn là lời khẳng định với những nền tảng vững chắc về con người và công nghệ. Viettel đã sẵn sàng để cùng với đất nước đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.