Súng cối triệt âm STA-50 và đạn cối triệt âm CTA-50 ST là hệ vũ khí có khả năng khử được tiếng nổ, ánh lửa và khói đầu nòng, rất có ý nghĩa trong chiến đấu, đặc biệt là hình thức tác chiến cần đến các yếu tố bí mật, bất ngờ. Quân đội nhiều nước trên thế giới hiện nay đã đưa vào trang bị hệ vũ khí triệt âm, trong đó chủ yếu là hệ vũ khí triệt âm theo nguyên lý piston ngược như của Pháp (1997), Trung Quốc (2000), Nga (2011). Ở Việt Nam, Viện Vũ khí thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã nghiên cứu, thiết kế, chế thử và thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ chế tạo súng cối triệt âm STA 50 và đạn cối triệt âm CTA 50 ST phù hợp với công nghệ sản xuất ở các nhà máy trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.