Giữa các triều đại phong kiến, Nghệ An được xem là vùng đất trọng yếu trong sự nghiệp mở mang bờ cõi và giữ vững nền độc lập của dân tộc, chính vì vậy, trên vùng đất này vẫn lưu giữ nhiều dấu tích của các công trình quân sự đặc biệt, trong đó phải kể đến dự định xây dựng kinh đô của hoàng đế Quang Trung và thành cổ Vinh được xây dựng dưới thời vua Gia Long vào năm 1804. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, các công trình đã không còn nguyên vẹn nhưng những dấu tích còn lưu lại vẫn chứa đựng trong đó những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần của vùng đất và con người xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng.