Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo của đồng chí Tổng Tham mưu trưởng về việc nghiên cứu, biên soạn tài liệu hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Khoa học quân sự - Bộ Quốc phòng đã tiến hành thực hiện bộ phim “Hướng dẫn phòng, chống dịch trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đây là tài liệu giáo khoa bằng hình ảnh cụ thể, hướng dẫn việc triển khai toàn diện các nội dung, các mặt công tác trong phòng, chống dịch trong Quân đội. Sáng 1/8, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì thông qua bộ phim. Cùng dự có Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng nghiên cứu, biên soạn tài liệu phòng chống dịch Covid-19 trong Quân đội.