Để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào đơn vị, hiện nay, các đơn vị của Quân khu 5 đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ sức khỏe bộ đội. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tại Lữ đoàn Thông tin 575.