Theo một số liệu mới nhất từ Quý I/ 2019, tỉ lệ lao động thiếu việc làm ước tính khoảng 1,21%, trong đó, tỉ lệ thiếu việc làm của lao động khu vực thành thị là 0,6%, ở khu vực nông thôn là 1,53%. Xu thế thị trường nền kinh tế phát triển, cơ hội việc làm cho người lao động cũng tăng lên, tuy nhiên, với guồng quay của nền kinh tế, sự biến động cũng không hề ít, tỉ lệ thất nghiệp tạm thời của người lao động vẫn còn khá cao. Khi rơi vào tình trạng thất nghiệp, người lao động mới thấy được tầm quan trọng của bảo hiểm thất nghiệp, vì vậy, không chỉ doanh nghiệp mà bất kỳ người lao động nào cũng cần có những kiến thức cần thiết về bảo hiểm thất nghiệp. Chương trình Hộp thư quốc phòng sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về loại hình bảo hiểm này, cũng như những lợi ích mà bảo hiểm thất nghiệp mang lại.