Chương trình Hộp thư quốc phòng sẽ cung cấp những thông tin kịp thời và cần thiết về quá trình sơ tuyển khi đăng ký dự thi vào các trường quân đội, đồng thời giúp các em thí sinh có thêm được những lựa chọn ngành nghề thích hợp trong tương lai.