Trường Sĩ quan Phòng hóa được coi là cái nôi đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật và hạ sĩ quan chỉ huy hóa học duy nhất của lực lượng vũ trang, đồng thời là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học thuộc Binh chủng Hóa học. Môi trường giáo dục ở đây được xây dựng từ yếu tố con người. Chuyên mục Hộp thư quốc phòng sẽ giúp giúp các em thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào Trường Sĩ quan Phòng hóa năm 2020 có thêm được những thông tin về chỉ tiêu, các chuyên ngành đào tạo cũng như môi trường học tập trong ngôi trường này.