Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách an sinh xã hội hữu ích đối với người lao động. Năm 2020, Luật Bảo hiểm xã hội tuy không phải là còn mới nhưng những thay đổi quan trọng liên quan đến quyền lợi cơ bản của người lao động như cách tính hưởng lương hưu mới, điều chỉnh tiền lương trung bình để hưởng trợ cấp 1 lần hay những vấn đề liên quan khác vẫn là những nội dung được nhiều khán giả truyền hình quan tâm. Chương trình Hộp thư quốc phòng - Số 58 sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí giải đáp những thắc mắc xung quanh những điểm mới của Luật Bảo hiểm Xã hội.