Chương trình Hộp thư quốc phòng - Số 57  mời đến trường quay đồng chí Bùi Thị Kim Loan, Phó Trưởng ban thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí tiếp tục giải đáp những thắc mắc xung quanh chính sách bảo hiểm xã hội.