Bắt đầu từ ngày 01/1/2020 sẽ có rất nhiều thay đổi trong chế độ bảo hiểm xã hội, trong đó có ba chính sách mới về chế độ hưu trí sẽ có hiệu lực. Cụ thể là về điều kiện nghỉ hưu khi bị suy giảm khả năng lao động, mức hưởng lương hưu mới và cách tính lương hưu trợ cấp một lần mới. Đây là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả và các đồng chí và để giải đáp thắc mắc đó chương trình Hộp thư quốc phòng đã mời đến trường quay đồng chí Trung tá Nguyễn Vân Quảng, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, Bảo hiểm xã hội BQP.