Bắt đầu từ ngày 01/01/2020 sẽ có rất nhiều thay đổi trong chế độ bảo hiểm xã hội, trong dó có ba chính sách mới về chế độ hưu trí sẽ có hiệu lực. Chương trình Hộp thư quốc phòng sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí giải đáp những thắc mắc xung quanh các vấn đề liên quan đến những điểm mới của chế độ bảo hiểm xã hội.