Điều kiện sức khỏe là một trong những nội dung mà các thí sinh cần đạt trong quá trình sơ tuyển khi đăng ký dự thi vào các trường quân đội. Tuy nhiên, có một số chuyên ngành đào tạo đặc thù sẽ có những điều kiện, tiêu chuẩn riêng, trong đó có chuyên ngành đào tạo phi công quân sự. Chương trình Hộp thư quốc phòng sẽ cung cấp những thông tin kịp thời và cần thiết về quá trình sơ tuyển khi đăng ký dự thi vào các trường quân đội, đồng thời giúp các em thí sinh có thêm được những lựa chọn ngành nghề thích hợp trong tương lai.