Thế giới đang vật lộn để vượt qua khủng hoảng toàn cầu chưa từng có kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ II, đó chính là đại dịch Covid-19. Tại Đông Nam Á và thế giới thì chính phủ và người dân đang triển khai các hành động quyết liệt để chiến đấu chống lại kẻ thù chung này. Đặc biệt các quốc gia thành viên Asean đã quan tâm, hỗ trợ lẫn nhau tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tối đa công dân Asean ở nước mình.