Vào ngày 26/3/2020, Quốc vương Saudi Arabia đã chủ trì Hội nghị khẩn cấp của Nhóm các nền kinh tế phát triển mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Đây là lần đầu tiên Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới, gây ra mối đe dọa cho sức khỏe và sự an toàn của con người cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Mục đích của Hội nghị lần này là bàn các giải pháp tăng cường phối hợp hành động để ngăn chặn đại dịch Covid-19 cũng như tìm cách khắc phục những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra.