Ngày 02/01/2020, tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, lá cờ Việt Nam cùng bốn nước Ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an đã được đặt trang trọng tại trước phòng họp của Hội đồng Bảo an. Việt Nam đã chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mở đầu nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Bảo an 2020 - 2021, và cũng trong năm 2020, Việt Nam cũng sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Asean. Vai trò kép này đặt ra nhiều vấn đề hơn với Việt Nam nhưng lại là sự bổ trợ rất hữu ích cho nhau. Chương trình Người quan sát với sự nhìn nhận, đánh giá, bình luận của các nhà nghiên cứu, các chuyên gia sẽ giúp quý khán giả và các đồng chí hiểu rõ hơn về trách nhiệm, ưu tiên và những nội dung cụ thể mà Việt Nam sẽ triển khai trong năm 2020.