Vào ngày 4/11 tại Bangkok, Việt Nam đã chính thức thức tiếp nhận cương vị chủ tịch ASEAN 2020 từ Thái Lan. Trên cương vị mới Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên ASEAN hiện thực hóa các mục tiêu chung của hiệp hội ra sao? Việc hài hòa lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực được đặt ra như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về những vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Người quan sát chủ đề "Việt Nam với cương vị chủ tịch ASEAN 2020".