Asean vừa trải qua tuần lễ sôi động với chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 29/7 - 03/8/2019, bao gồm Hội nghị Ngoại trưởng Asean lần thứ 52, Hội nghị Ngoại trưởng Asean+3, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao cấp cao Đông Á và Diễn đàn Khu vực Asean. Tại các Hội nghị này, một lần nữa đoàn kết và hợp tác toàn diện trong Asean và giữa Asean với các quốc gia khác tiếp tục được nhấn mạnh. Bên cạnh đó, các hội nghị này cũng thẳng thắn thảo luận vào những thách thức, đặc biệt là một số diễn biến gần đây liên quan đến an ninh trên biển Đông.